Potápi Árpád János köszöntőlevele az Egán Ede Szakképzési Centrum szakképzőinek közös tanévnyitó ünnepségére

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának három szakképző intézete tartott közös tanévnyitó ünnepséget október 4-én. Az eseményen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért felelős államtitkárának ünnepi köszöntőjét Bujdosó János főosztályvezető tolmácsolta.

„A jobb világért folytatott küzdelem legfontosabb helyszíne az osztályterem.”

Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektor Úr! Tisztelt Igazgató Urak! Tisztelt világi és egyházi méltóságok!

Engedjék meg, hogy tolmácsoljam Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár úr ünnepi gondolatait.

Rutger Bregman kortárs holland történész, gondolkodó szavaival köszöntöm kedves Mindnyájukat az Egán Ede Szakképzési Centrum Nagydobronyi, Péterfalvi és Beregszászi Oktatási Központjainak közös tanévnyitó ünnepségén. Majdhogynem napra pontosan két éve ugyanitt ünnepelhettük az első szakképzési központ tanévnyitóját, és adhattuk át a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által támogatott képzési központ és kollégium épületét a diákok számára. Akkor is és most is volt okunk az ünneplésre, hiszen alig két év elteltével újabb két oktatási központban kezdődött meg a kárpátaljai magyar fiatalok szakoktatása. Együtt újabb közös elképzelésünket és célunkat sikerült megvalósítanunk!

Továbbra is példaértékű az az anyaországi és kárpátaljai összefogás, együttműködés, amelynek köszönhetően anyanyelven, XXI. századi igényeket kielégítő körülmények között zajlik a jövő szakembereinek oktatása. Külön köszönet ezért az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, az együttműködésben részt vevő anyaországi szakképzési centrumoknak, intézményeknek, illetve Dr. Orosz Ildikónak és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának.

A Magyar Kormány oktatási támogatásaival és beruházásaival továbbra is azt a kiemelt nemzetpolitikai célt szeretnénk szolgálni, hogy tovább erősítsük magyar közösségeink identitását, anyanyelvi oktatását, a fiatalok szülőföldön való boldogulását. Valljuk, hogy a nemzeti kisebbségek identitásának megőrzése csak az anyanyelvi oktatás minden szintjének megtartásán és megerősítésén keresztül valósulhat meg.

Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Tanárok!

Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal.” Nem véletlenül idézem Victor Hugo szavait, mivel tudom, hogy az Egán Ede Szakképzési Centrum diákjai nem csak minőségi oktatásban részesülnek, nem csak szakmát kapnak a kezükbe, amellyel szülőföldjükön boldogulhatnak, hanem munkájuk során lelküket is megtöltik és felvértezik a hazaszeretet, a hűség és a megmaradás erényeivel. Köszönet illeti Önöket a kárpátaljai magyar oktatás szervezésében és a magyar közösség összetartásában elért eredményekért, példaértékű helytállásukért.

Tisztelt Diákság!

Ma olyan intézményekben kezditek meg tanulmányaitokat, amelyet a körülményeken felülkerekedő akarat, a közösség hosszútávú megmaradásába vetett hit hozott létre. Kívánom, hogy az intézmények falai között eltöltött időben töltsétek meg tudással, elhivatottsággal és felelősségérzettel lelketeket. Hiszem ez lesz az alapja annak, hogy együtt folytassuk és tervezzük tovább a Kárpát-medencei és kárpátaljai magyarság jövőjét. Számítunk Önökre ebben a munkában és Önök továbbra is számíthatnak ránk!

Budapest, 2021. október 1.

Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak!

Forrás: