Rostás János beszéde az Egán Ede Szakképzési Centrum szakképzőinek közös tanévnyitó ünnepségén

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Egán Ede Szakképzési Centrumának három szakképző intézete tartott közös tanévnyitó ünnepséget október 4-én. Az eseményen Rostás János, a Mátészalkai Szakképzési Centrum kancellárja is felszólalt.

A beszédet alább közöljük.

Tisztelt Államtitkár Asszony, Elnök Asszony, Rektor Úr, Asszony és Igazgató Urak! Egyházi és világi méltóságok, kedves diákok és meghívott vendégek!

Harmadik alkalommal telnek meg a Nagydobronyi Református Templom padsorai ilyenkor a tanév elején jelezve, hogy tovább folytatjuk a közös munkát, amelynek elsődleges célja, piacképes szakmához juttassunk minél több kárpátaljai magyar fiatalt. Öröm látni, hogy évről-évre emelkedik a beiskolázási mutató az Egán Ede Szakképzési Centrummal közös képzéseinkben, és ez a szám fontos visszaigazolása annak a ténynek, miszerint az összefogás és együttműködés – ha jól tesszük a dolgunkat – felülmúlhatja legszebb álmainkat. Mert az induláskor talán mindez álomnak tűnt, talán kevesen is hittek benne, de már az első év jelentkezései alapján érezhető volt, hogy valami egészen különleges dolog történik. Mára pedig – számokban kifejezve – több mint 300 fő vesz részt csak a Mátészalkai Szakképzési Centrum által szervezett felnőttképzésben, és ehhez adódnak még a többi társintézményben a tanulói létszámok.

Bár szakmatanulásról beszélünk elsősorban, de mindezek mellett közösségépítés, nemzetépítés és nem utolsó sorban az egyéni életpályák építése is zajlik a mindennapok során. E sokak számára szokatlannak tűnő és nehezen másolható képzési forma közelebb hozza egymáshoz nem csak a diákokat, hanem az oktatókat és az iskolákat is. Felidézve és értékelve az eddig végzett közös munkát, úgy gondolom, hogy a legjobb helyen vagyunk. Iskolába vagyunk – ahol a tudás lakik. Közösségben vagyunk – amely ugyanazon a nyelven beszél, gondolkodik és álmodik. Barátok közt vagyunk – akik segítik egymást, hűségesek egymáshoz és kitartanak egymás mellett jóban-rosszban. Templomban vagyunk, ahol velünk a Mindenható gondoskodó szeretete – aki az általatok kitűzött cél elérésében mindvégig a segítségetekre volt és olykor próbára is tett Benneteket.

Köszönetet szeretnék mondani a II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola vezetésének, Elnök Asszonynak és Rektor Úrnak, az Egán Ede Szakképzési Centrum vezetőjének Soós Katalinnak és igazgató kollégáinak áldozatos és eredményes munkájukért. Közös munkánk sikerének ők az igazi letéteményesei.

Köszöntet szeretnék mondani az ITM Szakképzésért és Felnőttképzésért felelős Helyettes Államtitkárságnak, államtitkár asszony segítő támogatásáért. Ez a program nem jöhetett volna létre, ha nincs az anyaország szakmai és anyagi támogatása. Valamint nagyrabecsülésemet fejezem ki minden közreműködő iskola, intézmény vezetőjének a közös munka sikeréért tett erőfeszítésekért.

Isten áldja és óvja Kárpátalja magyarságát, segítse közös céljaink megvalósítását!

Forrás: